De pedagogische dienst biedt u verschillende benaderingen aan van de permanente collecties en tijdelijke tentoonstellingen, via documenten voor klassen, workshops of rondleidingen. Hierbij voegt zich nog een speciaal programma voor onze gehandicapte bezoekers.

Dankzij onze online hulpmiddelen kunt u gratis documenten downloaden (bezoekersgidsen, documentatie voor klassen…) maar ook video’s bekijken.

De bibliotheek van het Koninklijk Museum van Mariemont is een studie- en onderzoeksbibliotheek die zich uitstrekt over een veelomvattend gebied dat vooral betrekking heeft tot geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis.

Het « Atelier du Livre » is een opleidingscentrum waar u zich kunt inwijden tot de artisanale en artistieke technieken van het boek, van de bibliofiele boekbinding tot de moderne assemblage procedés.

Musée royal de Mariemont

Afdrukken
Egypte / Nabije-Oosten

Het imposante borstbeeld van een Ptolemaïsche koningin is wereldberoemd. Het is het meest indrukwekkende beeldhouwwerk uit de verzameling van het Koninklijk Museum van Mariemont. Raoul Warocqué verwierf het tijdens een reis in Egypte en het gaf de aanzet tot zijn Egyptische verzameling. Daarnaast was zijn ontmoeting in 1911 met de Franse archeoloog en handelaar Daninos Pacha ook bepalend. De collectie uit Mariemont heeft als bedoeling een zo breed mogelijk beeld te geven van de Egyptische maatschappij, haar geloof en haar begrafenisriten.

Raoul Warocqué steunde gedurende korte tijd archeologische opgravingen in Heliopolis, maar de resultaten voldeden niet aan zijn verwachtingen. Sindsdien zijn nieuwe perspectieven ontstaan voor een verdere uitbreiding van de verzameling door middel van thema’s zoals de kennisvectoren, industrie en techniek uit de pre-dynastieke periode, de ontwikkeling van technieken voor de vervaardiging van keramiek, enz. Er werden ook inspanningen geleverd om periodes uit de Egyptische beschaving te belichten, die nog niet goed vertegenwoordigd waren.

Al vanaf de stichting van het museum staan de beschavingen rond de Middellandse Zee en het Midden-Oosten in het centrum van de belangstelling. Raoul Warocqué toonde indertijd veel interesse voor de godsdiensten van deze beschavingen. Aan de stukken die daarvan getuigen werden een aantal andere thema’s en regio’s toegevoegd: Iran, Irak, Syrië, Turkije, Noord-Afrika. Het centrale thema is de uitwisseling tussen beschavingen, maar het sluit andere benaderingen niet uit. Deze zijn vooral voelbaar in de oude en islamitische keramiek, uitwisselingspunt tussen het Verre Oosten en Europa. Zo slaan de beschavingen van het Midden-Oosten een brug tussen twee werelden en dragen ze bij tot een beter begrip van de geschiedenis.

Omwille van veiligheidsredenen worden tassen en jassen niet toegelaten in het museum en moeten ze aan het onthaal achtergelaten worden. Wij danken u alvast voor uw begrip.