De pedagogische dienst biedt u verschillende benaderingen aan van de permanente collecties en tijdelijke tentoonstellingen, via documenten voor klassen, workshops of rondleidingen. Hierbij voegt zich nog een speciaal programma voor onze gehandicapte bezoekers.

Dankzij onze online hulpmiddelen kunt u gratis documenten downloaden (bezoekersgidsen, documentatie voor klassen…) maar ook video’s bekijken.

De bibliotheek van het Koninklijk Museum van Mariemont is een studie- en onderzoeksbibliotheek die zich uitstrekt over een veelomvattend gebied dat vooral betrekking heeft tot geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis.

Het « Atelier du Livre » is een opleidingscentrum waar u zich kunt inwijden tot de artisanale en artistieke technieken van het boek, van de bibliofiele boekbinding tot de moderne assemblage procedés.

Musée royal de Mariemont

Afdrukken

Vrienden van Mariemont

De Koninklijke vriendenkring van Mariemont

Het museum van Mariemont zou niets zijn zonder zijn vrienden, die in zekere zin de traditie van het mecenaat voortzetten, waarmee Raoul Warocqué is begonnen. Zo is de Cercle royal des Amis de Mariemont (Koninklijke Kring van Vrienden van Mariemont) als eerste begonnen met het ontwikkelen van echte pers- en reclamecampagnes om het Museum beter bekend te maken in België en in het buitenland. Vanaf 1946 heeft het de ontwikkeling van een educatieve dienst gefinancierd, een van de eerste in Wallonië. Vanaf de jaren 50 heeft het talrijke voordrachten georganiseerd om nog meer aandacht te trekken. De Kring heeft actief meegewerkt aan de reconstructie van het museum en zet zich in voor de bescherming van het Domein. Thans zet het zijn activiteit voort door middel van talloze giften aan het museum en door de geest van dienstbaarheid en liefde voor Mariemont levendig te houden, die de activiteiten van de Kring sinds de oprichting in 1935 gekenmerkt heeft.

De leden van de Kring worden uitgenodigd op alle evenementen die door het Museum georganiseerd worden, en op alle speciaal voor hen gereserveerde activiteiten. Naast het driemaandelijkse informatiebulletin ontvangen ze gratis de "Cahiers de Mariemont", een rijkelijk geïllustreerd jaarlijks verschijnend tijdschrift.

Om lid te worden :

Stort het bedrag voor individueel lidmaatschap (10 euro) of gezinslidmaatschap (15 euro) op rekeningnummer 271-0450909-85 van de Vrienden van Mariemont te 7140 La Hestre, met vermelding van "Lidmaatschap" of stort een gift van ten minste 30 euro in plaats van het lidmaatschap op de voornoemde rekening met de vermelding "Gift".

Voor giften aan de Kring geniet u van een belastingvrijstelling.

Omwille van veiligheidsredenen worden tassen en jassen niet toegelaten in het museum en moeten ze aan het onthaal achtergelaten worden. Wij danken u alvast voor uw begrip.