Afdrukken

Schatten uit de Bibliotheek

Van 26 juni tot 3 oktober 2010 stelt het Koninklijk Museum van Mariemont de schatten van haar « kostbare reserve » tentoon. Opmerkelijke originele edities van alle tijdperken, van incunabels tot boeken over moderne kunstenaars, staan er zij aan zij naast atlassen en zeldzame werken over botanica. Typografische producties die uit de meest vooraanstaande drukpersen komen, illustreren de savoir-faire van de grote drukkers (Alde Manuce, Plantin, Elzevier…). Voor het herhaalde plezier van de lectuur kan men die echter niet loskoppelen van de picturale contemplatie. De afbeelding, in de vorm van een zegel of een illustratie, neemt een vooraanstaande plaats in de bibliotheek van Raoul Warocqué in. Gegraveerd op hout, koper of steen, samenhorend met de tekst of er zich dapper van losmakend, zullen de werken van Moreau, Goya, Rops of Mucha worden tentoongesteld.

De notie van schat, of die nu objectief of subjectief is, bepaalt zich door wat we moeten bewaren, de echte of ingebeelde middelen in ons bezit, of nog wat een kostbaar karakter heeft, wat nobel en van grote waarde is. De bezoekers van de tentoonstelling Schatten uit de bibliotheek van Mariemont zullen kunnen zien tot op welke hoogte het woord « schatten », in al haar betekenissen, toepasselijk is op de verzameling van het museum. De schatten van de bibliotheek worden uit bezorgdheid voor de conservering slechts zelden getoond aan het publiek. Gedurende drie maanden - wat uitzonderlijk is - gaan de werken hun schatkamers verlaten voor het grote genoegen van allen.  

In een intieme sfeer die voor de gelegenheid gecreëerd is rond de kostbare reserves, worden de bezoekers eveneens uitgenodigd om eigenhandig geschreven manuscripten te bestuderen van bekende persoonlijkheden die hun stempel gedrukt hebben op de Europese geschiedenis en cultuur. De boekbanden, die nog ruiken naar de bibliotheek, zullen de verfijndheid van hun materialen en de pracht van hun decors onthullen. Vaak in reliëf bedrukt met de naam van hun beroemde opdrachtgevers - Grolier, Mahieu, de Thou…- illustreren ze tot op welk punt het boek, het geschrift en de afbeelding als heilige objecten of objecten van kennis en contemplatie, altijd al een zaak geweest zijn van passie en kunst. Als de kostbare reserve tenslotte een veelvoudig verleden heeft, is het ook zo dat de aanleg van een fonds voor boeken van hedendaagse kunstenaars een essentiële dimensie is gebleken voor het begrip van de evolutie van de eeuwenoude geschiedenis van het boek als object en hulpmiddel van de verspreiding van de westerse cultuur.  

Sinds 1967, datum van de tentoonstelling Prestige de la Bibliothèque die voor de eerste keer de mooiste boeken van de verzameling samenbracht, heeft de kostbare reserve talrijke aanwervingen en donaties ontvangen. Naar het voorbeeld van Raoul Warocqué (1870-1917) die zijn belofte is nagekomen om deze bibliotheek waar hij zoveel van gehouden heeft, af te staan aan de Belgische Staat, hebben talrijke bibliofielen en Vrienden van Mariemont – bekommerd om de sporen van een collectief geheugen bewaard te zien - hun persoonlijke schatten aan de instelling geschonken. Dankzij de tentoonstelling zullen de bezoekers enkele van die meesterwerken kunnen ontdekken: originele boekbanden en edities uit de verzameling van Charles en Colette Bertin, zeldzame en bijzondere werken van het fonds Geoffroy de Beauffort, historische documenten van de stichting Plisnier en de onschatbare verzameling Belgische en buitenlandse vervalsingen verzameld door François Godfroid.   Dankzij de catalogus, die zal plaatsnemen in de verzameling van gidsen van het museum, zal men het plezier van de contemplatie kunnen verlengen door die van de kennis. Opgevat als een continue uitnodiging voor de ontdekking van wat de beschaving van het boek aan opmerkelijks heeft voortgebracht, is het doorheen de selectie van meer dan honderd verzamelde schatten dat we de kennis van die objecten zullen kunnen verdiepen door feiten - historisch, bibliofiel of artistiek - die het woord « schatten » volledig recht aan doen.

RONDOM DE TENTOONSTELLING

Een van de schatten van de kostbare boekenverzameling zal tot leven gebracht worden tijdens een uitzonderlijk concert. Info

Tentoonstelling alle dagen open, behalve op maandagen die geen feestdagen zijn, van 10 tot 18u. – Toegang : 1€

Het museum is alle dagen open, van 10u tot 18u (behalve op maandagen die geen feestdagen zijn). Meer informatie

 

Het Park van Mariemont is geopend.

 

La Terrasse de Mariemont (restaurant) is geopend.

 

Bibliotheek : open op afspraak.

 

Het Atelier du Livre is gesloten.

 

Dank u voor uw begrip !
En tot binnenkort !


 

 

Omwille van veiligheidsredenen worden tassen en jassen niet toegelaten in het museum en moeten ze aan het onthaal achtergelaten worden. Wij danken u alvast voor uw begrip.