De pedagogische dienst biedt u verschillende benaderingen aan van de permanente collecties en tijdelijke tentoonstellingen, via documenten voor klassen, workshops of rondleidingen. Hierbij voegt zich nog een speciaal programma voor onze gehandicapte bezoekers.

Dankzij onze online hulpmiddelen kunt u gratis documenten downloaden (bezoekersgidsen, documentatie voor klassen…) maar ook video’s bekijken.

De bibliotheek van het Koninklijk Museum van Mariemont is een studie- en onderzoeksbibliotheek die zich uitstrekt over een veelomvattend gebied dat vooral betrekking heeft tot geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis.

Het « Atelier du Livre » is een opleidingscentrum waar u zich kunt inwijden tot de artisanale en artistieke technieken van het boek, van de bibliofiele boekbinding tot de moderne assemblage procedés.

Musée royal de Mariemont

Afdrukken

Kostbare boeken

De afdeling “Kostbare boeken verzameling” is gewijd aan oude en moderne boeken. Dit onderdeel van de bibliotheek bevat enkele manuscripten uit het einde van de Middeleeuwen, een dertigtal wiegendrukken (zoals de Kroniek van Neurenberg), een belangrijke verzameling boeken uit de 16e eeuw, tal van gedrukte boeken uit de 17e en 18e eeuw (waaronder een groot aantal belangrijke geïllustreerde werken zoals de “Chansons de La Borde”, de verzameling oude schilderijen van Bartoli of diverse feestboeken), neoklassieke werken (de Racine du Louvre) en romantische werken (de geïllustreerde Gil Blas van Gigoux, de door Curmer uitgegeven druk van “Paul et Virginie” of talrijke illustraties van Gustave Doré), de allereerste schildersboeken (zoals Sonnetten en etsen of twee boeken geïllustreerd door Edouard Manet, Le Fleuve van Charles Cros en “L’après-midi d’un faune” van Stéphane Mallarmé) en fin de siècle werken, zoals een groot aantal met Art Nouveau elementen versierde werken (werken van Mucha, Schwabe of de Feure bijvoorbeeld).

Deze boekenverzameling is verder aangevuld met talrijke boeken uit de 20e en 21e eeuw, zowel echte schildersboeken (zoals de Pasiphaé van Montherlant geïllustreerd door Matisse of boeken uitgegeven door Pierre Lecuire), als kunstenaarsboeken gemaakt door ontwerpers als Sol Lewitt, Lawrence Weiner, Christian Boltanski of, in België, Marcel Broodthaers of Jacques Louis Nyst…

De bibliotheek bevat ook diverse belangrijke boekenverzamelingen zoals het Boekenfonds Charles en Colette Bertin, het Archief van Charles Plisnier of het Fonds van Geoffroy de Beauffort. Een van de kenmerken van de “Kostbare boeken verzameling” is dat ze ook een opmerkelijke verzameling boekbanden bezit, zowel oude (zoals een boekband van Grolier), als Art Nouveau (boekbanden van Charles de Samblanx en Jacques Weckesser) en hedendaagse (Micheline de Bellefroid, Tchékéroul, Liliane Gérard…).

Naast boeken worden in de “Kostbare boeken verzameling” ook bijna tienduizend wiegendrukken bewaard (geschreven door historische, wetenschappelijke, literaire, artistieke en muzikale figuren, zoals de Franse koningen, Napoleon, Erasmus, Diderot, Lamartine, Rembrandt, Beethoven, Chopin…), evenals medailles en prenten met in het bijzonder zeshonderd gravures en lithografieën van Félicien Rops.

De “Kostbare boeken verzameling” is slecht toegankelijk op een voorafgaande aanvraag aan de directie van het museum.

Omwille van veiligheidsredenen worden tassen en jassen niet toegelaten in het museum en moeten ze aan het onthaal achtergelaten worden. Wij danken u alvast voor uw begrip.