Afdrukken

Schatten ? / Schatten ! - Archeologie in het hart van Europa

2014 is in Wallonië het jaar van de Archeologie!

  

Het Koninklijk Museum van Mariemont nodigt u uit op zijn nieuwe tentoonstelling, die een echte reis is van de ene schat naar de andere. Kostbare schatten, doodgewone vondsten, ontroerende, verrassende en onverwachte voorwerpen, waarin echter steeds de mens terug te vinden is.

Aan de hand van ontdekkingen die de jongste 25 jaar werden gedaan in Henegouwen en aangrenzende streken gunt de expositie ons een blik op de geschiedenis van haar streek, in het hartje van Noordwest-Europa. Concreet gezien zullen de voorwerpen die deze archeologische opgravingen hebben voortgebracht in relatie geplaatst worden met een reeks moedervoorwerpen. Samen leggen ze getuigenis af van de uitwisselingen, de overnames en de co-existentie... allemaal elementen die het cultureel patrimonium van deze rijke streek hebben gesmeed.  

Maar wat het Museum presenteert is tevens een zoektocht naar de kern van dit vak, naar aanverwante wetenschappen en naar het concept zelf van de archeologie, aan de hand van foto's, getuigenissen, werken van hedendaagse kunstenaars en een hele waaier activiteiten.

 

Zodra hij aankomt aan de poorten van het Domaine de Mariemont wordt de bezoeker verwelkomd en naar het Museum en de tentoonstelling geleid. Zijn wandelparcours is afgebakend met vergrote foto's van opgravingen die door het museum in verschillende tijdperken werden uitgevoerd. Van 8 tot 21 oktober wordt deze openluchtinstallatie aangevuld met foto's van Guy Focant.

In het Museum zelf loop je eerst door de vestiaire van de archeoloog – een ruimte waar als inleiding gereedschap en kleding tentoongesteld wordt.

Door middel van video's die de bezoeker lijken aan te spreken geven universiteitsprofessoren elementen van antwoorden op de vragen ‘Waarom geschiedenis? Waarom archeologie?’. Iedere professor geeft zijn visie, zonder echter ‘de deur dicht te trekken’ en daardoor blijft de bezoeker zich terwijl hij onderweg is naar de tentoonstelling vragen stellen en blijft hij nadenken om terwijl hij verdergaat op zijn parcours zijn eigen antwoorden te formuleren.

  

Op de tweede verdieping wordt de bezoeker ondergedompeld in het hart van Europa : Henegouwen. De bezoeker wordt uitgenodigd om zich te buigen over een voorwerp afkomstig uit de opgravingen van de jongste 25 jaar en over een moederobject dat illustreert wat zich op hetzelfde ogenblik ergens anders afspeelde. Gaat het om voorwerpen met gelijkaardige lijnen, een gelijkaardige structuur, in een gelijkaardige of zelfs identieke stijl, die getuigen van min of meer langdurige culturele uitwisselingen tussen de sites? Of zijn het eerder stukken die worden gekarakteriseerd door een genuanceerde aanpak, een soort variaties op een thema, of zijn ze zelfs totaal verschillend? De bezoeker krijgt een duidelijke, beknopte uitleg en kan de voorwerpen in kwestie daardoor in een ruimtelijke, culturele, technische en tijdscontext plaatsen.

Uitwisseling, overgang, inspiratie, handel, delen, conflicten, syncretisering, acculturatie, vermenging, co-existentie, symbolische en technische beperkingen... het zijn allemaal concepten die aan het licht gebracht konden worden dankzij de talrijke kaarten.

Ook transversale thema's worden aangesneden, in vier zalen, die elk een specifieke geluidssfeer en visuele impressie hebben, onder titels als ‘bewoning’, ‘laboratorium’, ‘steden’ en ‘verbeelding’. Door de voorwerpen in hun context te plaatsen en de concrete getuigenissen rijzen er een aantal concrete vragen: Waarom heeft de mens zolang hij op aarde is zijn hele ziel in ruimte en materie gestoken? Hoe geeft de archeoloog zin aan wat hij ontdekt? Zijn de steden op dezelfde manier ontstaan en verdergegroeid? Wat is voor een archeoloog een ‘mooie ontdekking’?

Eric Dederen, Inven/terre, Bruxelles, 2011© MRM – M.L.

  

De tentoonstelling ‘Archeologie en verbeelding’ rond de Kostbare Boekenverzameling dompelt de bezoeker onder in de wereld van de vertellingen. Boeken, voorwerpen en installaties van plastische kunstenaars geven een beeld van het spel van reconstructie en interpretatie en vormen een uitnodiging om de archeologie opnieuw uit te vinden en met andere ogen te bekijken. Vier assen illustreren om beurten het artistieke proces, het wetenschappelijke proces, het verhalende en het anekdotische proces.

 

Van 10 mei 2014 tot 30 november 2014

Het museum is alle dagen open, van 10u tot 18u (behalve op maandagen die geen feestdagen zijn). Meer informatie

 

Het Park van Mariemont is geopend.

 

La Terrasse de Mariemont (restaurant) is geopend.

 

Bibliotheek : open op afspraak.

 

Het Atelier du Livre is gesloten.

 

Dank u voor uw begrip !
En tot binnenkort !


 

 

Omwille van veiligheidsredenen worden tassen en jassen niet toegelaten in het museum en moeten ze aan het onthaal achtergelaten worden. Wij danken u alvast voor uw begrip.